ברוכים הבאים לאתר הזמנות הספא און ליין הראשון מסוגו בישראל!
אני מצהיר\ה ומאשר\ת בזאת כי מצב בריאותי תקין ומאפשר לי להשתמש במתקני הספא ו\או לקבל את טיפוליו וכי פעילות כאמור לא תפגע בבריאותי. הנני מצהיר\ה שידוע לי ששהותי בספא ו\או השימוש במתקניו ו\או קבלת טיפוליו, הינה על אחריותי המלאה בלבד וספא קיסר או מעובדיו לא ישא באחריות כלפי נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לי בשל שהותי בספא או שירותיו. בחתימתי הנני מוותר\ מוותרת על כל טענה ו\או תביעה כלשהי נגד אחוזת ספא קיסר ו\או מי מעובדיה בגין נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי- נכונות הצהרתי כאמור לעיל ו\או כתוצאה מאי- קיום על- ידי של דרישות ונהלי הספא.
שימו לב, טיפולי הריון יינתנו רק לאחר השבוע ה-16 להריון ומומלץ להיוועץ ברופא המטפל.
נוהל ביטולים: ניתן לבטל או לדחות הזמנה עד שני ימי עסקים לפני מועד הטיפול. לאחר מכן (יום לפני), יחוייב כרטיס האשראי ב50% מגובה ההזמנה. הגעה ללא הודעה כלל או ביטול ביום הטיפולים הינה בחיוב מלא – 100% מגובה מחיר ההזמנה /ערך הטיפולים. אנא עדכנו אותנו מבעוד מועד בכל שינוי / ביטול / דחייה של יום הפינוק.