ברוכים הבאים לאתר הזמנות הספא און ליין הראשון מסוגו בישראל!
אני מצהיר\ה ומאשר\ת בזאת כי מצב בריאותי תקין ומאפשר לי
לקבל טיפולי ספא וכי פעילות כאמור לא תפגע בבריאותי.
הנני מצהיר\ה שידוע לי ששהותי בספא ו\או קבלת טיפוליו,
הינה על אחריותי המלאה בלבד וספא ברדיצבסקי
או מעובדיו לא ישא באחריות כלפי נזק
מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לי בשל שהותי בספא או שירותיו.
בחתימתי הנני מוותר\ מוותרת על כל טענה
ו\או תביעה כלשהי נגד אחוזת ספא ברדיצבסקי ו\או מי מעובדיה בגין נזק
העלול להיגרם לי כתוצאה מאי- נכונות הצהרתי כאמור לעיל ו\או כתוצאה מאי
- קיום על- ידי של דרישות ונהלי הספא.
שימו לב, אנו לא מטפלים בנשים בהריון.
מדיניות ביטול: ניתן לבטל או לדחות את הטיפול עד 48 שעות לפני התאריך שנקבע במהלך ההזמנה, לאחר מכן המלון שומר לעצמו את הזכות לממש את השובר או לגבות את מלוא הסכום של ערך המוצר.